Iris

Iris, även kallad regnbågshinnan, är den struktur i ögat som reglerar ljusinsläpp och är den färgade delen av åderhinnan. Antalet pigment i iris avgör om vi är blåögda eller brunögda. Regnbågshinnan sitter framför linsen och består av två muskler, varav den ena vidgar och den andra sluter pupillen. Pupillen är hålet i mitten av regnbågshinnan och fungerar som bländaren i en kamera. När ögat träffas av starkt ljus utlöses en reflex som gör att regnbågshinnans muskler dras åt och och pupillen minskar i storlek. Detta för att skydda ögat mot alltför mycket ljus. Vid ackommodation är pupillen också mindre än vid samma ljusnivå vid seende på långt håll. Detta beror på att en mindre pupill ger ett större skärpedjup. När ljuset har passerat genom pupillen, linsen och glaskroppen träffar det slutligen näthinnan. Eftersom näthinnans funktion är att registrera det infallande ljuset måste näthinnan vara mörk, ungefär som filmen i en kamera. I ett friskt öga där inga sjukliga grumligheter förekommer absorberas omkring 99.95 procent av allt ljus som faller in. Endast en halv promille reflekteras tillbaka ut genom pupillen och då särskilt den röda delen av ljuset. Det är därför som pupillerna blir röda på bilder om man använder en stark blixt placerad nära kameraobjektivet. I vanliga fall är ljuset som passerar ut genom pupillen så begränsat och så spritt att pupillen ser svart ut.

Tillbaka till föregående sida!