Ackommoderande intraokulär lins

När ciliarmuskeln i ögat spänns rör sig precis som den naturliga linsen den ackommoderande intraokulära linsen. Spänningarna medför att ögat kan behålla en skarp bild när det fokuserar på föremål på kort avstånd, mellanlångt avstånd och långt avstånd. Crystalens® är den första och idag den enda ackommoderande linsen som är godkänd av FDA. Till skillnad mot vanliga intraokulära linser så tar Crystalens bort både din katarakt och återger hela synintervallet. Crystalens flexar som ögats naturliga lins vilket medför att du ser bättre på alla avstånd. Många användare av Crystalens behöver aldrig eller mycket sällan behöva kontaktlinser eller glasögon överhuvudtaget.

Tillbaka till föregående sida!