Månadslinser

Månadslinser är den vanligaste typen av korttidslinser och kan användas i upp till trettio dagar beroende på hur du sköter dina linser, din optikers ordination och dina egna fysiska förutsättningar (till kategorin korttidslinser tillhör även endagslinser och veckolinser). Månadslinser sätter du in på morgonen och tar ut på kvällen då de rengörs noggrant innan de placeras i ett särskilt linsetui. Månadslinser kräver således en del underhållning jämfört till exempel med endagslinser. Men det är mycket viktigt att sköta om linserna på rätt sätt. Om man brister i sin skötsel byggs det lätt upp beläggningar på linsen innehållande proteiner, fett och mineraler som bland annat kommer från tårvätskan. Dessa beläggningar utsätter dig för onödiga risker för infektioner och inflammationer i ögonen.

Rengöring, tvätt, desinficering och förvaring av månadslinser görs vanligtvis med samma linsvätska. Efter en ca trettio dagars användning ska därefter kontaktlinserna bytas ut mot ett nytt par och de gamla linserna kasseras. Vissa månadslinser kan även användas dygnet runt, det vill säga går även att sova med.

Månadslinser är ofta det mest prisvärda alternativet av linser jämfört exempelvis med endagslinser. Idag finns dessutom månadslinser för de flesta typer av synfel och även som färgade linser och för dig med astigmatism.

Tillbaka till föregående sida!