Lins (kristallisk lins)

Den genomskinliga, dubbelt konvexa (buktar utåt på båda sidor) strukturen precis innanför iris. Linsen hjälper till att fokusera ljusstrålarna på näthinnan genom att bryta ljuset. Linsen i ögat står för ca 1/3 av ögats dioptriers brytkraft. Resterande brytkraft ligger i cornea. Det är även linsen som ger oss möjlighet att ändra fokuseringsavstånd, exempelvis när man växlar mellan att läse en bok eller titta på TV. Linsen är fäst i en mängd trådar benämnda zonulatrådar, som i sin tur sitter fast i ciliarkroppen. Man kan beskriva detta med ett cykelhjul här linsen utgör navet, zonulatrådarna är ekrarna och ciliarkroppen är fälgen. När du läser en bok och fokuserar på lite närmre håll drar en muskel i cilialkrippen ihop sig vilket gör att zonulatrådarna slappnar av och linsen ökar brytkraften. Detta uppstår eftersom linsen tillåts bli mindre i diameter och därmed tjockare vilket som nämnt resulterar i en högre brytkraft. Med ökad ålder minskar linsens förmåga att dra ihop sig och vid ungefär 45 års ålder har den stelnat så pass mycket att man inte längre kan läsa på normalt läsavstånd utan glasögon. Grå starr eller katarakt, se även dessa benämningar, är åldersförändringar i linser som drabbar alla någon gång i livet i någon grad. En katarakt är en grumling av linsen vilken påverkar seendet negativt. När den grå starren blivit så utvecklad att den besvärar personen kan linsen ersättas med en konstgjord lins.

Tillbaka till föregående sida!