Bärtid

Bärtid är ett begrepp som anger den maximalt rekommenderade användningen av ett enskilt par kontaktlinser. Bärtiden är oberoende om du låter kontaktlinserna vila under några dagar utan att användas. Det är alltså tiden från att du öppnar förpackningen som anges. Observera dock att din optiker kan ha ordinerat en annan bärtid för just din än vad linsen faktiskt är tillverkad och godkänd för. Du ska alltid följa din optikers anvisningar och rekommendationer eftersom din optiker gjort en bedömning av just din möjlighet att bära kontaktlinser utifrån dina egna förutsättningar. Bärtiden kan vara allt ifrån en dag upp till ett år men de vanligaste bärtiderna är en dag (endagslinser), en vecka (veckolinser), en månad (månadslinser).

Tillbaka till föregående sida!