Optiker

En optiker är en högskoleutbildad person som undersöker ögon- och synfunktion, och ordinerar syn- och korrigeringshjälpmedel som till exempel glasögon och kontaktlinser i syfte att kompensera synfel beroende på brytningfel eller funktionsfel. Optikern har även som uppgift att vid behov remittera vidare patienten till ögonläkare. Optiktiteln är sedan 2006 en skyddad titel. En optiker är verksam inom hälso- och sjukvården och lyder under Socialstyrelsens särskilda författningar gällande optiker. Utbildningen till optiker kan genomföras antingen vid Karolinska Institutet i Stockholm eller på Linnéuniversitetet i Kalmar. Den som arbetar som legitimerad optiker är skyldig att fortbilda sig under sitt yrkesliv. De flesta optiker är medlemmar i optikerförbundet men detta är inte en förutsättning för att vara verksam som optiker. Behörigheter och fortbildningsnivåer på enskilda optiker går att söka fram på optikerförbundets webbplats.

Tillbaka till föregående sida!