Behöver jag ett recept tillgängligt för att beställa linser?

Sedan 1 januari 2011 är kravet på kontroll av giltigt recept (giltig ordination) borttaget vid försäljning av kontaktlinser. Nu behöver du alltså inte ha tillgång till ditt recept när du gör en beställning av linser på nätet utan kan istället läsa av dina värden och parametrar på linsförpackningen eller på de enskilda blisterförpackningarna (platshöljet som kontaktlinser ligger i).

Trots att kravet på uppvisande av giltigt recept är borttaget är det mycket viktigt att du regelbundet kontrollerar dina ögons hälsa hos en optiker. Dina linser har unika värden och parametrar som är anpassade för dina ögon och förutsättningar vid ditt senaste besök hos din optiker. Om sitt seende har ändrats sedan ditt senaste optikerbehök kan ett gammalt recept innebära att du exempelvis inte får den synkorrigering du behöver. Du kan dessutom allvarligt försämra din ögonhälsa genom att använda felaktiga linser. Ta därför som vana att besöka din optiker för att uppdatera din ordination minst en gång om året.