Stroma

Stromat är det mittersta skiktet i hornhinnan och dess tjockaste skikt. Stromat består av transparent bindväv och ger hornhinnan dess form och brytningskraft.

Tillbaka till föregående sida!