Brytningsindex

Ett materials optiska styrka värderat i ett numerärt index. Normalt index är 1,5. Desto högre index (det vill säga tätare material) desto tunnare glas. I dag kan man göra mineralglas upp till 1,9 och plast upp till 1,7.

Tillbaka till föregående sida!