Endotel

Endotelet är hornhinnans innersta skikt. Det är ett encellslager med huvudsaklig uppgift att hålla stromat klart och transparent och är placerat på insidan av bindväven.

Tillbaka till föregående sida!