Strålkroppen

Strålkroppen producerar ögats kammarvätska och styr skärpeinställningsfunktionen, se ackommodation.

Tillbaka till föregående sida!