Syre

Varför är det viktigt att syre tillförs ögat?

Den vanligaste orsaken till komplikationer vid linsbärande är syrebrist i hornhinnan. En sådan syrebrist kan i första hand ge problem i form av vätskeansamling i hornhinnan, sk. kornealödem. Kornealödemet medför att den som drabbas inte ser skarpt. Ödemet går dock normalt tillbaka utan behandling om man direkt slutar använda linserna. I vissa fall kan en syrebrist i hornhinnan ge upphov till att blodkärl växer in i hornhinnan vilket kan ge synnedsättningar om blodkärlen närmar sig pupillen. En sådan inväxt kan även försvåra eller omöjliggöra framtida ögonoperationer, exempelvis gråstarrsoperation eller ögonlaseroperation. Det är därför mycket viktigt att att diagnosticera och upptäcka problemet så att man snabbt kan avbryta linsanvändandet, byta linstyp eller minska bärtiden.
Av moderna linsmaterial är silikon det material som bäst släpper igenom syre. Silikon är däremot vätskaavstötande och därför blandas vätskehaltiga plaster in i material för att kontaktlinser ska fungera ihop med tårvätskan.

Tillbaka till föregående sida!