Långsynthet (hyperopi)

Synfelet översynthet eller med ett finare ord hyperopi innebär att personen ser allra bäst på långt avstånd. Anledningen till att ögat ser bäst på längre avstånd är att ögats utformning är för kort. Brytningen av ljuset i hornhinnan bryts istället så att ljuset samlas på en imaginär punkt bakom näthinnan, vilket medför sämre fokus. En annan orsak till hyperopi är att hornhinnan inte är tillräckligt krökt. Hyperopi är det vanligast förekommande synfelet och nästan 80 % av befolkningen har någon form av översynthet. Det är dock knappt 20 % som själva uppfattar sig som översynta. Det vanligaste symptomen av långsynthet är trötthet i ögonen och huvudvärk. Se även begreppet översynthet och hyperopi.

Tillbaka till föregående sida!