Hyperopi

Översynthet benämns även långsynthet och betyder att ögat är för kort jämfört med dess brytningskraft i viloläge. För människor i unga år är måttlig översynthet inget större problem, tvärtom upplever de ofta sitt seende felfritt. En anledningen är att man ständigt och omedvetet spänner ögats lins (ackommoderar) för att erhålla en så skarp bild som möjligt. Hos vissa ger ackommodering spänningshuvudvärk och trötthet. Med åldrandet försämras förmågan att ackommodera och det blir allt svårare att se skarpt på nära håll. Med tiden minskar även synskärpan på långt håll. Se vidare översynthet.

Tillbaka till föregående sida!