Baskurva

Linsparametern baskurva förkortas ofta BC eller Radie och anger enkelt uttryckt hur kupig kontaktlinsen ska vara. Mer tekniskt är baskurvan den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto större baskurva desto planare är linsens form. Baskurvan anges i m.m. Vissa kontaktlinser har bara en baskurva och i dessa fall behöver du inte ange något särskilt värde. Baskurvan anges normalt efter förkortningen BC på din gamla linsförpackning eller på ditt recept.

Tillbaka till föregående sida!