Antal linser per ask

Hur många linser som varje förpackning innehåller varierar naturligtvis stort beroende på om du köper endagslinser, veckolinser, månadslinser eller dygnet-runt-linser. Det är dock viktigt att komma ihåg att med angivelsen Antal per ask avses antalet linser, inte linspar, eftersom en förpackning innehåller antingen en kontaktlinser för vänster alternativt höger öga.

Tillbaka till föregående sida!