Optikerförbundet

Optikerförbundet är en yrkesorganisation för verksamma legitimerade optiker i Sverige. Optikerförbundets vision är att Svensk optometri ska vara Europas främsta och denna vision ska uppnås med strategin att vidareutveckla grundutbildningen, fort- och vidareutbildning samt utökning av yrkesinnehållet. Optikerförbundet verkar även för hög patientsäkerhet genom utbildning och utveckling av yrkesrollen för legitimerade och blivande optiker. På optikerförbundets hemsida finns viktig information om synen och seendet och det går även att söka fram enskilda optiker och hitta information om denne optikers kompetens, vidareutbildningsstatus, var personen är verksam och om företaget där optikern är verksam är certifierad enligt Kvalitetsnorm i Synvården. I Optikerförbundets verksamhet ingår inte frågor av arbetstagar- eller arbetsgivarkaraktär eller av rent kommersiell natur. Optikerförbundets hemsida hittar du här www.optikerforbundet.se

Tillbaka till föregående sida!