Kornea

Cornea eller hornhinnan är den transparanta struktur som sitter längst fram på ögat. Det är hornhinnan som står för den allra största delen av ögats optiska brytkraft, totalt ca 40 av 60 dioptrier är placerade här. Det är mycket viktigt att cornea är helt klar och därför finns inga blodkärl i den. Cornea försörjs istället med syre och näringsämnen via tårvätskan och kammarvätskan. Detta kan orsaka problem vid överanvändande av kontaktlinser. Överanvändande kan nämligen i dessa fall leda till syrebrist som i sin tur medför att det växer in blodkärl i hornhinnan . Om blodkärlen växer för långt in mot mitten kommer det att påverka sikten ut. Se även hornhinna.

Tillbaka till föregående sida!