Konvex

En konvex lins är tjockast på mitten och utgör en så kallad pluslins. Denna lins bryter ihop ljuset till ett fokus bakom linsen och kan användas för att korrigera översynthet.

Tillbaka till föregående sida!