Intraokulär lins

Vid en gråstarrsoperation avlägsnas ögats lins. För att åstadkomma god synskärpa utan mycket tjocka glasögon sätts en artificiell ersättningslins in i ögat. Denna konstgjorda lins kallas intraokulär lins (IOL) och kan vara hård (exempelvis plexiglas) eller mjuk (exempelvis silikon). IOL finns i flera olika styrkor och anpassas individuellt efter ögat.

Tillbaka till föregående sida!