Epitel

Epitel kallas även den egentliga hornhinnans hud och består av ett cirka 50 mikrometer tjockt cellager ytterst på hornhinnan mot omvärlden Epitelet ger hornhinnan en glatt, speglande yta som skyddar ögat mot yttre påverkan och skador. Epitelet är också rikt på nerver, och om en liten skada skulle uppstå eller ett främmande objekt skulle röra vid hornhinnan utlöses en reflex. Reflexen sluter ögonlocket så att ögat skyddas mot påverkan. Sår som uppstår på epitelet är mycket smärtsamma men läker normalt fort, oftast inom två dygn.

Tillbaka till föregående sida!