Dioptri

Dioptri är ett mått på brytkraften, dvs. hur mycket ljuset kröks, hos t.ex. linser, glasögon eller andra optiska element. Optiker använder denna måttenhet i glasögon- och linsrecept. Ett negativt dioptrital innebär närsynthet, och ett positivt tal översynthet. En person som har kontaktlinser med -8,00 dioptrier är mycket närsynt, medan en person som har kontaktlinser med +0,75 dioptrier endast är lite översynt. Läs även vad wikipedia har att säga om dioptri.

Tillbaka till föregående sida!