Bifokalglas

Glas med två optiska centra, det vill säga dubbelslipade-glas, eller glas med två fokus. Uttrycket används främst om glasögon med två olika slipningar (en slipning för långt håll och en för närmare håll) på samma lins. Detta för att undvika att två par linser eller glasögon behövs. Det bifokala glaset uppfanns inte av någon optiker . Istället var det statsmannen Benjamin Franklin som bad en optiker att slipa av underdelen på sina glasögon och ersätta denna med glas från hans läsglasögon för att slippa byta glasögon vid läsning. Se även trifokalglas.

Tillbaka till föregående sida!