Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegenerat

Makuladegeneration eller åldersförändringar i gula fläcken är ett synfel där centrala delen av gula fläcken (ögats näthinna) gradvis bryts ned. Detta leder till att den centrala synförmågan försämras, se även makuladegeneration.

Tillbaka till föregående sida!