Visus

Visus betecknar synskärpa och är ett mått på hur bra du ser med de kontaktlinser du fått ordinerade av din optiker. Visus är inget värde du behöver ange vid beställning av linser. Visus 1.0 innebär normalsyn eller att den kontaktlins du använder korrigerar din syn till normalsyn. Värden under 1.0 innebär sämre avståndsseende än normalt och värden över 1.0 innebär att du ser bättre än genomsnittet på avstånd.

Tillbaka till föregående sida!