Vagel

En vagel är en infekterad körtel som visar sig som en liten röd knöl på ögonlockets kant. Andra symtom är ömmande eller svullna ögonlock, ömmande eller grusiga ögon, känsla av skräp i ögonen, ljuskänslighet och tårande ögon.

Tillbaka till föregående sida!