Tårkörtlarna

Tårkörtlarna producerar tårvätska för vätning och smörjning av ögat. Se även tårkanalerna och tårfilmen.

Tillbaka till föregående sida!