Tårfilmen

Tårfilmen har till uppgift att väta, smörjer, syresätter och skydda ögat. Tårfilmen består av tre delar, ett fettskikt, ett vattenskikt och ett oljeskikt.

Tillbaka till föregående sida!