Tappar

Tapparna är fotoreceptorer i näthinnan för detalj- och färgseende. Ögat registrerar elektromagnetisk strålning som bryts av hornhinnan och linsen. Därefter projiceras bilden på näthinnan längst bak i ögat där cellerna är specialiserade fotoceptorer och som delas in i stavar (registreras ljusstyrka) och tappar (registrerar färgerna blått, grönt och rött.) Anledningen till att färgseendet försämras vid mörka förhållanden orsakas av att flera stavar är kopplade till samma nervcell vilket ger en förstärkning av signalen. Nerver som är kopplade från cellerna går samman till synnerven vid blinda fläcken. Blinda fläcken är den punkt i ögat där nerverna leder ut till hjärnan och i blinda fläcken finns inga sinnesceller, därav namnet blinda fläcken. Den gula fläcken på näthinnan innehåller enbart tappar och det är på detta område som ljuset bryts för att personen ska se skarpt med det direkta seendet. Resten av näthinnan står för det indirekta seendet och är inte lika ljuskänsligt. Resten av näthinnan är således uppbyggs av mestadels stavar.  Ögat styrs av flera muskler för att kunna viljestyra ögonen. Ögat styrs dessutom av en ringmuskel som drar ut linsen för att justera skärpan. Människans två ögon ger djupseende genom att hjärnan tolkas de skillnader som finns i de bilder som respektive öga uppfattar vilket skapar förmågan att bedöma avstånd, speciellt vad gäller närliggande föremål.

Tillbaka till föregående sida!