Synskadad

En synskadad är enligt WHO den som har svårt att läsa eller inte kan läsa tryckt text och/eller den som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. Synskadade indelas i grupperna synsvag, gravt synsvag, blindhet kategori 3, blindhet kategori 4 och total blindhet.

Tillbaka till föregående sida!