Synfält

Synfältet är det område som kan överblickas med orörligt huvud.

Tillbaka till föregående sida!