Stavar

Stavarna är fotoreceptorer i näthinnan. Stavarna registrerar rörelser och mörkerseende och är belägna utanför näthinnans centrum.

Tillbaka till föregående sida!