Snöblindhet

Snöblindhet är små ytliga sår på hornhinnan i ögat som uppstår om ögat utsätts för extra stark ultraviolett strålning. Benämningen snöblindhet har sin förklaring i att det ultravioletta ljuset från solen kan vara tillräckligt för att orsaka dessa ytliga sår om de reflekteras av stora mängder snö i omgivningen.

Tillbaka till föregående sida!