Skelning

Strabismus eller skelning är när ögonen inte kan fixera på samma punkt.

Tillbaka till föregående sida!