Skalm

Skalmen är den del på glasögonen som sträcker sig bakåt till örat.

Tillbaka till föregående sida!