Senhinnan

Senhinnan är den vita hinnan som omger ögat. Senhinnan benämns även skleran.

Tillbaka till föregående sida!