Retina

Retina kallas i dagligt tal för näthinnan. Det är i näthinnan som ljusreceptorerna sitter som har till uppgift att se till att vi kan se. Det finns två sorters receptorer, dels tapparna som är känsliga för olika färger och som arbetar i starkt ljus och dels stavarna som är känsliga för svart och vitt och som fungerar bäst i svagt ljus. Stavarna är vanligast perifert på retina och tapparna är koncentrerade till fovea. Ett allvarligt sjuktillstånd relaterat till retina är amotia retinae eller näthinneavlossning. Upplever man oförklarliga blixtar i synfältet som inte är hänförliga till till exempel migrän, eller att det blir svart för delar eller hela synfältet skall man omedelbart söka vård. Detta kan vara tecken på näthinneavlossningen som kan leda till blindhet i de delar av näthinnan som drabbas, se vidare näthinneavlossning.

Tillbaka till föregående sida!