Refraktionering

Refraktionering är utprovning av glasögonens eller kontaktlinsernas styrka. Men delar upp refraktionering i subjektiv refraktionering och objektiv refraktionering. Vid subjektiv refraktionering tittar patienten på en syntavla och optikern provar tillsammans med patienten sig fram till de kontaktlinser eller glasögon som patienten ser bäst med. Med objektiv refraktionering används en automatisk refraktometer för att fastställa vilka styrkor patienten behöver.

Tillbaka till föregående sida!