Refraktion

Refraktion är den undersökning som utförs under en synkontroll för att fastställa vilka glasögon- och kontaktlinsstyrkor som personen behöver för att uppnå så bra synskärpa som möjligt. I en autorefraktor används ett instrument så att patienten inte behöver svara på frågor och bedöma sin syn själv. Vid subjektiv refraktion fastställer man vilka linser patienten ska ha manuellt, genom att placera linserna framför patientens ögon och fråga Med vilken lins ser du bäst, A eller B?, se även refraktionering.

Tillbaka till föregående sida!