Pterygeum

Pterygeum är en fjärilsvingeliknade tunn bindvävsinväxt på hornhinnan . Pterygeum förekommer vanligen från ögats insida mot pupillen men inväxt från tinningsidan förekommer också. Inlagringar eller bindvävsförändringar, se även pinguecolum, av detta slag är vanligast bland personer som vistas mycket utomhus. Särskilt utsatta är de som exponeras mycket för sol, väder och vind, men för övrigt är inte så mycket känt om orsaken till dessa förändringar. Pterygeum  kan behandlas kirurgiskt med bör opereras först när inväxten når pupillkanten och börjar störa seendet. Risken att pterygeum-förändringen återkommer är mycket stor. De som drabbas av pterygeum har ofta har en ökad benägenhet för ögonirritation med klåda, sveda och rodnad. Om man upplever att förändringarna svullnar i samband med irritation eller om röda ögon är ett stort problem, kan besvären tillfälligt lindras med avsvällande receptbelagda ögondroppar.

Tillbaka till föregående sida!