Prismadioptrier

Brytkraften hos en prisma mäts i prismadioptrier. Enheten fastställs genom det antal centimeter en ljusstråle avlänkas på en meters avstånd från prismat.

Tillbaka till föregående sida!