Prisma

En prisma är ett ljusbrytande glas som ändrar ljusstrålarnas riktning.

Tillbaka till föregående sida!