Pingueculum

Pinguecolum är en gulvit, ofta upphöjd, rundad inlagring på ögonvitan av äggvite- och fettlikande material i ögats bindhinna. Förändringen inträffar oftast på ögonvitan inåt näsan.  Namnet pingueculum kommer från det latinska ordet pinguis som betyder fett.

Tillbaka till föregående sida!