Näthinneavlossning

Näthinneavlossning innebär att delar av näthinnan lossnar från ögats innervägg. Om näthinneavlossningen behandlas i tidigt skede är chanserna goda till bra läkning. Symtom på näthinneavlossning är upplevelse av ljusblixtar, sotflagor, skuggor och eller mörka slingor i synfältet. Kontakta ögonakut eller ögonläkare omgående om du upplever sådana besvär. Näthinneavlossning är en ganska ovanlig sjukdom och uppkommer oftast i medelåldern. Näthinneavlossning drabbar män ungefär lika ofta som kvinnor. Orsaken till att näthinneavlossning uppkommer i medelåldern är för att ögats glaskropp sjunker ihop vilket i ovanliga fall leder till att ett hål bildas i näthinnan. Genom detta hål flyter vätskan ut och lyfter näthinnan från sin ursprungliga plats i ögats innervägg. Näthinnan lossnas gradvis i ett förlopp om ett par veckor. I näthinnan sitter de synceller som transporterar synimpulser till hjärnan som får näring från underliggande hinna. Om denna kontakt bryts dör cellerna och de delar av näthinnan som lossnat slutar att fungera. Det gäller med andra ord att snabbt få ögonläkarvård för att undvika blindhet på ögat. Näthinneavlossning som behandlas tidigt har mycket goda utsikter att läka och i mer än 90 procent av fallen läker ögat så pass bra att seendet kan bevaras. Mycket närsynta personer löper en större risk att drabbas av näthinneavlossning än andra människor. Detta beror på att ett närsynt öga ökar i storlek vilket medför att näthinnan töjs ut och blir tunnare och skörare. Även kraftiga yttre slag mot ögat kan orsaka näthinneavlossning. För många börjar näthinneavlossning med att man ser blixtar och sotflagor som flyter framför ögat. Sotflagorna följs av en skugga som vanligtvis drar sig från utkanten av synfältet mot mitten. När skuggan når mitten går det inte längre att läsa och se skarpt. Förloppet kan ta några timmar eller dagar. Eftersom följderna av näthinneavlossning kan bli mycket allvarliga är det viktigt att kontakta optiker eller ögonläkare för att kontrollera dina ögon. Desto fortare dina ögon kommer under behandling desto mindre är risken för att sitt seende permanent ska skadas allvarligt. En undersökning i anledning av misstänkt näthinneavlossning går till så att pupillen  först vidgas med särskilda ögondroppar. Med hjälp av oftalmoskop studerar sedan ögonläkaren ögonbotten och kan på så sätt upptäcka om det finns sjukliga förändringar i ögat. Behandlingen av näthinneavlossning sker kirurgiskt genom att näthinnan åter fästs mot ögats innervägg. Även hålet i näthinnan tätas och vätskan under den avlägsnas. Behandling av tidiga förändringar, exempelvis när hålet påbörjats men näthinnan ännu inte har lossnat, kan istället behandlas med laser. Vid laserbehandling sker operationen normalt under lokalbedövning men vid större sjukliga förändringar används istället narkos. Resultaten är oftast goda, men i undantagsfall krävs upprepade operationer. I de flesta fall återställs dock synförmågan och synfältet till största delen.

Tillbaka till föregående sida!