Myopi (Närsynthet)

Myopi eller närsynthet är ett synfel i ögat där ögat är för brant och för långt sluttande. Det medför att  ögats brytande system blir för starkt i förhållande till axellängden med konsekvensen att ljusstrålarna sammanstrålar i fokus innan de når näthinnan gör att man inte kan se skarpt på föremål på långt håll, därav den svenska benämningen närsynthet. Närsynthet orsakas vanligen av ärftliga faktorer. Felet kan avhjälpas med konkava kontaktlinser. En människa med myopi kan normalt se närliggande objekt klart medan objekt på längre avstånd blir suddiga. Motsatsen till närsynthet är översynthet eller med ett annat namn hyperopi. Myopi förekommer hos cirka tio procent av befolkningen och ungefär en fjärdedel av den amerikanske vuxna befolkningen har myopi. I länder som Taiwan, Japan och Singapore har mellan hälften och en tredjedel av den vuxna befolkningen myopi. Myopi mäts i dioptrier och anges som styrkan på det korrektionsglas som måste användas för att bilden skall projiceras skarpt på näthinnan. En myopi på -6,00 dioptrier eller mer räknas som stark eller allvarlig myopi. Människor med stark myopi löper större risk för mer akuta ögonproblem såsom glaukom eller näthinneavlossning. Människor med myopi har också större frekvens av glaskroppsgrumlingar, som upplevs som svarta prickar som flyter runt. Se även nattmyopi.

Tillbaka till föregående sida!