Monovision

Enkelt seende, det vill säga ett öga korrigeras för långt håll och det andra ögat för nära håll.

Tillbaka till föregående sida!