Mar-skala

En skala för syntavlor som talar om hur storleken mellan två rader skall variera och hur raderna skall numreras. Mar-skalan är den skala som oftast används av optiker och ögonläkare och är anpassad för att stämma bättre med vår subjektiva upplevelse av synskärpan än snellenskalan.

Tillbaka till föregående sida!