Makuladegeneration

Makuladegeneration är förändringar i gula fläcken på grund av ålder. Ett synfel där centrala delen av ögats näthinna, gula fläcken, långsamt bryts ned, vilket gör att den centrala synen försämras. Det innebär att läsförmågan nedsätts medan ledsynen blir kvar. Makuladegeneration leder alltså inte till blindhet men idag finns tyvärr inga effektiva botmedel mot makuladegeneration (åldersförändring).

Tillbaka till föregående sida!