Makula

Makula eller gula fläcken är den punkt i näthinnan där tapparna sitter som mest koncentrerat och som saknar stavar. Det är i gula fläcken som är den del av synfältet som man ser skarpast. Se även gula fläcken och blinda fläcken.

Tillbaka till föregående sida!