Ledsyn

Starkt nedsatt synförmåga, tillräckligt för att vägleda sig men inte för att läsa eller skriva. Synskärpa som bäst 0,04.

Tillbaka till föregående sida!